Informace v češtině

Přivítání

Vítáme Vás na internetových stránkách Vlády Horní Franky. Rádi bychom Vás informovali o našich službách a našich aktuálních úkolech.

Doufáme, že se Vám naše stránky budou líbit a že zde naleznete informace, které jste hledali. Naši nabídku budeme ve všech oblastech stále rozšiřovat a aktualizovat. Kromě toho Vám v budoucnu chceme nabízet stále více informací v českém jazyce. Možná při nějaké další příležitosti opět navštívíte naše stránky.

Zveme Vás, abyste náš hezký vládní kraj, který se nachází v srdci Evropy, navštívili také osobně. V Horních Francích jste vždy srdečně vítáni.

Heidrun Piwernetz
Vládní prezidentka Horních Frank


Prezídium

Heidrun Piwernetz
Vládní prezidentka Horních Frank
Tel.: 0921/604-1210
Fax: 0921/604-41258


Thomas Engel
Vládní viceprezident Horních Frank
Tel.: 0921/604-1212
Fax: 0921/604-41258


Adresy

Vláda Horní Franky

Adresa
Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
D-95444 Bayreuth

Poštovní adresa
Regierung von Oberfranken
Postfach 11 01 65
D-95420 Bayreuth

Tel.: +49(0)921/604-0
Fax: +49(0)921/604-41258
E-Mail:

Úřední hodiny
Pondělí - Čtvrtek 08:00 - 12:00 hod.
13:00 – 15:30 hod.
Pátek 08:00 – 12:00 hod.
nebo dle dohody

Živnostenský úřad

Adresa
Regierung von Oberfranken
- Gewerbeaufsichtsamt -
Oberer Bürglaß 34–36
D-96450 Coburg

Poštovní adresa
Regierung von Oberfranken
Postfach 11 01 65
D-95420 Bayreuth

Tel.: +49(0)921/604-0
Fax: +49(0)921/604-2202
E-Mail:


Krátký portrét

Vláda Horní Franky a její funkce ve struktuře státní správy

Svobodný stát Bavorsko se skládá ze sedmi vládních krajů. Horní Franky patří se svojí plochou 7.230 km2 a se zhruba 1,1 mil. obyvateli k menším vládním krajům v Bavorsku.

Vlády jsou tzv. úřady "střední úrovně" v třístupňové struktuře úřadů bavorské státní správy. Ve svých vládních krajích plní úkoly, které zahrnují téměř všechny oblasti působnosti Bavorské státní vlády a jsou přímo podřízeny Ministerstvům. Dohlíží na velký počet okresních správních úřadů, odborných úřadů a místních korporací ve vládním kraji.

Vláda je řízena vládním prezidentem, který také v místě reprezentuje státní vládu. Vláda Horní Franky má přibližně 700 zaměstnanců. Vládní prezident je také nadřízeným státního personálu na úřadech, které podléhají vládě, a na více něž 100 školách (zhruba 9 000 osob).

Nejdůležitější úkoly vlády jsou:

  • Koordinace a slučování
  • Dohled
  • Právní ochrana
  • Finanční podpora

Kromě toho plní vláda velký počet dalších správních úkolů.

Koordinace a slučování

Státní úkoly se často současně vztahují na více oblastí života. Odborné zájmy různých zúčastněných úřadů je mnohdy těžké sladit. A zde je právě úkolem vlády zvážit rozdílné zájmy, zkoordinovat je a co možná nejrychleji dojít k fundovanému rozhodnutí.

Pro zpracování různých odborných aspektů a řešení komplexních problémů zaměstnává vláda velký počet odborníků z nejrůznějších akademických odvětví.

Dohled

Nástroji dohledu, především

  • všeobecným dohledem úřadu nad mnoha státními úřady
  • právním a odborným dohledem nad devíti zemskými úřady, nad čtyřmi statutárními městy a částečně také nad pěti velkými okresními městy vládního kraje musí vláda zajišťovat, že všechny úřady rozhodují podle práva a zákonů. Na druhé straně musí být vládou zajištěna jednotná aplikace práva ve vládním kraji, proti intenzivnímu vlivu místních zájmů musí být prosazovány celostátní zájmy a zájmy, které přesahují místní úroveň.

Právní ochrana

Soudní řád správní ustanovuje, že před vznesením žaloby u správního soudu, se zpravidla prověří správní rozhodnutí z hlediska řádnosti a účelnosti nejblíže nadřízeným úřadem. Tato úloha připadá v případě rozhodnutí zemských úřadů a statutárních měst (částečně také velkých okresních měst) právě vládě. Proto je třeba každý rok prostřednictvím tzv. Rozhodnutí o námitkách rozhodnout o velkém počtu vznesených námitek.

Finanční podpora

Velmi důležitým úkolem vlády je poskytovat vládnímu kraji potřebnou finanční podporu. Kolem 400 mil. EUR je ročně poskytováno na podporu potřebných strukturálních opatření, např. na výstavbu městských hal a školek nebo na požární ochranu, podporu regionálního hospodářství, stavbu silnic, veřejnou hromadnou dopravu a sociální zařízení.